Antikorupcija

Redovna rubrika posvećena borbi protiv korupcije u društvu, afirmaciji aktivnosti i promociji dostugnuća u sprečavanju zloupotreba, koruptivnih radnji i kriminala.
Rubrika sadrži priloge informativnog karaktera koje pišu naši novinari, priloge koje razmenjujemo sa kolegama iz drugih redakcija kao i edukativne priloge.
Ukoliko ste svedok ili žrtva korupcije ili imate saznanja o istim obavestite našu Redakciju i objavićemo prilog o tome.
Ukoliko želite da napišete tekst, prilog ili na drugi način budete uključeni u rad ove rubrike pišite nam i dajte svoje predloge vrlo rado ćemo pružiti afirmativan doprinos. Uključite se!
Vaš Prvi portal