Redakcija

Glavni i odgovorni urednik

Biljana Đurđić

Redakcija

Danka Radovanović, Biljana Đurđić, Jelena Stanić, Miroljub Janković, Ivana Matić, Nataša Milićević, Mladen Sarić.