Disclaimer

USLOVI KORIŠĆENJA

Prvi Portal Bajina Bašta omogućava posetiocima sajta korišćenje različitih sadržaja kao što su vesti, komentari, foto i video galerije, usluge pretraživanja sadržaja i objavljivanja sopstvenog mišljenja, ideja i informacija od strane građana. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja.

Prvi Portal Bajina Bašta zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja Portala kao i svih stranica koje su sastavni deo Portala, bez obaveze prethodne najave. Pregledanje sadržaja i pretraživanje portala su besplatne usluge.


Zaštita ličnih podataka

Prvi Portal Bajina Bašta može prikupljati informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika portala. Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima. 

Detaljno se o načinu prikupljanja, obrade i upravljanja podacima na ovom portalu možete upoznati pregledom naše Politike privatnosti.KomentariKomentarisanje priloga je omogućeno u podnožju svakog objavljenog sadržaja koji je otvoren za komentare. Postoje i prilozi koji nisu predviđeni za komentarisanje. Ovim uslovima korišćenja propisana su pravila objavljivanja i upravljanja komentarima. Prilikom ostavljanja komentara svaki korisnik portala  je u obavezi da se pridržava sledećih pravila: 

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na bilo koji sadržaj koji: 


Povređuje ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica.

Povređuje ličnost ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti.

Predstavlja prevarne radnje, obmanu, neistinu.

Je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internet. 

Je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički.

Promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe.

Je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu.

Promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.


Strogo je zabranjeno objavljivanje ličnih zapisa: zapisa lika i glasa, lične dokumentacije, poput lične karte, pasoša, zdravstvene knjižice ili službene dokumentacije, bez prethodnog pristanka onog lica kom ti podaci pripadaju.

Ne sme se modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Portalu ili modifikovati drugi sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Prvim Portalom Bajina Bašta.

Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi „netraženi“ mailovi, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Prvi Portal zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju ili korisničkom nalogu, po utvrđenju prekršaja ovih uslova korišćenja. 

Redakcija Prvog Portala zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni. Redakcija nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. 


LinkoviPrvi Portal može sadržati linkove ka sajtovima trećih lica, postavljene u ime i za račun naručilaca linkova. Naručiocem se smatra lice koje je zasnovalo poslovni odnos sa nama u smislu promovisanja svog sadržaja, kroz objavu banera ili promo tekstova. U tom smislu, odredišne stranice oglašivača kojima vode linkovi sa našeg portala, posmatraju se kao stranice trećih lica. Linkovi se na portal mogu pojavljivati u vidu veza u tekstu (deo teksta linkovan ka drugom sajtu) ili grafičkog sadržaja (baneri). Naš portal nema kontrolu nad sadržajima sajtova trećih lica, te se u potpunosti odričemo odgovornosti vezane za sadržaj na stranicama trećih lica kojima ovi linkovi mogu voditi, kao i za potencijalnu štetu koju poseta tim stranicama može izazvati.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji Prvi Portal koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu, ’’Korisnik’’) Prvog Portala (u daljem tekstu ’’web sajt’’ ili ‘’Sajt’’).

Koje informacije prikupljamo


Lične informacije


Prvi Portal Bajina Bašta prikuplja lične, identitikacione podatke od Korisnika na sledeće načine:

– Kroz kolačiće u pregledaču, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na našem web sajtu.

– Prilikom ostavljanja komentara.


Korisnicima sajta se, ukoliko je to potrebno, mogu tražiti ime i email adresa, dok kolačići prikupljaju IP adrese korisnika, osim ukoliko Korisnik nije drugačiće podesio svoj pretraživač i podešavanja privatnosti na našem sajtu. Korisnici mogu posetiti naš sajt i anonimno. Lične podatke prikupljamo isključivo ukoliko je korisnik našeg Web sajta da pristanak za prikupljanje podataka u skladu sa ovim politikama privatnosti. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje lične podatke, s tim da u tom slučaju mogu biti uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na Web sajtu.Ne-lične informacije


Zadržavamo pravo da prikupljamo identifikacione podatke Korisnika koji su ne-ličnog porekla, poput onih o pretraživaču, tipu računara i tehničkim informacijama o korišćenju sredstava za priključenje našem sajtu, kao što su operativni sistem računara i Internet provajder, u svrhe statističkih analiza i unapređenja svojih digitalnih sredstava.Svrha prikupljanja podataka


Prvi Portal Bajina Bašta dozvoljava komentarisanje na svom sajtu. Lični podaci koje prikupljamo su nam potrebni radi komunikacije, poboljšanja opšteg iskustva u korišćenju portala. Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u niže navedene svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.Kontakt i komunikacijaLični podaci se prikupljaju u svrhu ostvarivanja kontakta i pružanja podrške u upotrebi portala, ukoliko je to neophodno.


Personalizacija


Lične podatke možemo iskoristiti za personalizaciju sadržaja i ostalih korisničkih iskustava na našem Web sajtu, kao što su predefinisane korisničke putanje, stranice sajta koje se mogu prikazivati samo povlašćenim korisnicima (stranice za potvrdu prijema komentara, npr.), funkcionalnosti sajta i poruke.Deljenje informacija


Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru Informativni portal InfoPress, pravnog lica, stvaranja poslovnih odnosa i održavanja pozitivnih korisničkih iskustava, Prvi Portal Bajina Bašta informacije deli sa servisima navedenim u listi ispod. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa GDPR regulativama i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta. Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.Email klijentVaši lični podaci se mogu naći u okviru našeg email klijenta, radi odgovaranja na upite i efikasne komunikacije. U ovom servisu se mogu naći podaci kao što su: ime, email adresa. Email klijent vaše podatke razmenjuje i komunikaciju vrši putem bezbednog servera u kombinaciji sa SSL zaštitom sa enkripcijom prilikom prenosa podataka.Facebook i Instagram društvene mreže

Vaši lični podaci se mogu naći u okviru naših naloga na društvenim mrežama, ukoliko rešite da ih podelite sa nama kroz razmenu poruka, komentara ili popunjavanjem formi za generisanje kontakata. Molimo vas da deljenje ličnih podataka kroz komentare na ovim društvenim mrežama najstrože izbegavate.Google analitika i Google AdWords


Ovi servisi mogu prikupiti vašu IP adresu. IP adresa se može čuvati na ovim serivisima najviše do 26 meseci od poslednje posete, nakon čega se automatski briše.Pristup osoblja podacima


Ove servise mogu koristiti članovi naše Redakcije, kao i agencija koja se bavi održavanjem stranice, a samo i isključivo u okviru datog pristanka od strane Korisnika sajta i u gore navedene svrhe.

Prvi Portal Bajina Bašta Vaše lične podatke neće dati na korišćenje trećim licima, osim u slučaju kada tako nalažu propisi.


Upotreba kolačića na Web sajtu


Trenutkom ulaska na naš sajt, Korisniku sajta se predstavljaju uslovi upotrebe Web sajta i Deklaracija o kolačićima, u kojoj je pojedinačno navedena svrha upotrebe svakog kolačića i njegovi rokovit. Korisniku je data mogućnost da sam upravlja kolačićima za koje želi da budu instalirani u njegov softver koji koristi za surfovanje internetom i Web sajtom. Više informacija o kolačićima koje koristi naš sajt, možete pronaći u odeljku teksta Deklaracija o kolačićima.Informisanje u slučaju curenja podatakaU slučaju curenja podataka, Prvi Portal će obavestiti u roku od 24h od trenutka utvrđivanja nepravilnosti sva lica čiji podaci se mogu naći ugroženim.


Prava korisnika


U skladu sa trenutnim zakonskim regulativama, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 97/2008, 104/2009, dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), te GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku web sajta:

– Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima.


– Da zatraži svoje lične podatke na uvid.


– Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.


– Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem newsletter registracijePromene u politikama privatnostiZadržavamo diskreciono pravo da ažuriramo odredbe ove politike privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju, Prvi Portal može zatražiti od Korisnika sajta da ponovo pregledaju i daju pristanak na obradu podataka u skladu sa novoustanovljenim politikama privatnosti. U svakom trenutku, Korisnici web sajta imaju parvo da nastave da anonimno pretražuju web sajt. Korisnici sajta su dužni da stranicu sa Politikama privatnosti samostalno provere povremeno i ostanu informisani o tome na koji način štitimo prikupljene lične podatke.Prihvatanje uslova definisanih politikom privatnostiKorisnici sajta koji prihvataju uslove korišćenja u skladu sa ovim politikama privatnosti, moći će da koriste sve funkcionalnosti ovog sajta u njihovom punom obimu. Ukoliko se ne slažete sa ovim politikama, molimo Vas da korišćenje našeg sajta nastavite u anonimnom modu.Kontakt podaci


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, izmenema, dostavljanjem ili brisanjem vaših podataka, možete nas kontaktirati:KontaktResurs centar Tara, Vuka Karadžića 36, 31250 Bajina Bašta, Srbija

Kontakt email-om: prviportalbb@gmail.com

Kontakt telefonom: +381 31 866 111

Odgovorna osoba: Biljana Đurđić

KOLAČIĆI (COOKIES)

Prvi Portal Bajina Bašta, prikuplja lične, identitikacione podatke od Korisnika na sledeće načine:


– Kroz kolačiće u pregledaču, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na naše portalu.


– Prilikom ostavljanja komentara.


Korisnicima sajta se, ukoliko je to potrebno, mogu tražiti ime i email adresa, dok kolačići prikupljaju IP adrese korisnika, osim ukoliko Korisnik nije drugačiće podesio svoj pretraživač i podešavanja privatnosti na našem sajtu. Korisnici mogu posetiti naš sajt i anonimno. Lične podatke prikupljamo isključivo ukoliko je korisnik našeg web sajta da pristanak za prikupljanje podataka u skladu sa ovim politikama privatnosti. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje lične podatke, s tim da u tom slučaju mogu biti uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na web sajtu.

Trenutkom ulaska na web sajt, Korisniku sajta se predstavljaju uslovi upotrebe web sajta i Deklaracija o kolačićima, u kojoj je pojedinačno navedena svrha upotrebe svakog kolačića i njegova ročnost. Korisniku je data mogućnost da sam upravlja kolačićima za koje želi da budu instalirani u njegov softver koji koristi za surfovanje internetom i web sajtom. Više informacija o kolačićima koje koristi naš web sajt, možete pronaći na stranici Deklaracija o kolačićima.

PRISTUP PODACIMA

U skladu sa trenutnim zakonskim regulativama, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 97/2008, 104/2009, dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), te GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku web sajta:

– Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima.

– Da zatraži svoje lične podatke na uvid.

– Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.

– Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem newsletter registracije.

Prvi Portal Bajina Bašta, zadržava diskreciono pravo da ažurira ove politike privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju Prvi Portal Bajina Bašta može zatražiti od Korisnika sajta da ponovo pregledaju i daju pristanak na obradu podataka u skladu sa novoustanovljenim politikama privatnosti. U svakom trenutku, Korisnici portal imaju pravo da nastave da anonimno pretražuju portal. Korisnici portala su dužni da stranicu sa Politikama privatnosti samostalno provere povremeno i ostanu informisani o tome na koji način štitimo prikupljene lične podatke.