Podržite nas!

Da bi ste podržali rad našeg Portala dovoljno je da nam pošaljete email sa Vašim podacima tako što ćete popuniti sledeći obrazac. Mi ćemo Vas kontaktirati sa više informacija. Hvala Vam na podršci i interesovanju!

Prvi Portal, kao i sva naša izdanja su neprofitnog karaktera i posluju na bazi podmirenja stvarnih troškova. Naša Redakcija nema stalne niti prikrivene izvore finansiranja iz javnih fondova, budžeta organa vlasti, političkih i verskih organizacija, javnih ustanova i preduzeća.

Nemamo prikivene oglašivače, vlasnike niti uticaje.

Besplatno objavljujemo oglasne i promotivne sadržaje za neprofitne, humanitarne i opšte korisne društvene sadržaje i akcije u javnom interesu.

Jedini prihodi su prilivi od reklama poklona/donacija, kao i prihodi preko javnih konkursa za sufinansiranje projekata od javnog interesa. Ukupni prihodi po ovom osnovu su neuporedivo manji od troškova.

To doslovno znači da ostatak svojih prihoda zarađujemo doniranjem od strane čitalaca, prijatelja, donatora i organizacija koje nas podržavaju. Spisak svih donacija i donatora biće uskoro dostupan ovde.

Ukoliko želite da podržite naš rad možete to učiniti na dva načina:

  1. Uplatom na naš tekući račun sa naznakom „Donacija za Prvi portal“
  2. Sklapanjem ugovora o donaciji ukoliko želite da nam pomognete kao pravno lice

Time pomažete naš rad i opstanak a građanima Bajine Bašte omogućavate objektivno i sadržajno informisanje!

Da biste uplatili donaciju i pomogli naš rad možete nas kontaktirati telefonom 031 866 111 ili pisati na email prviportalbb@gmail.com

Hvala!

Popunite obrazac!
Javite nam osnovne podatke i mi ćemo Vas što pre kontaktirati!

 

Šta su mediji civilnog društva i mediji zajednice

Mediji civilnog društva globalno se češće nazivaju mediji zajednice (community media). Prema Unesku, mediji zajednice odlikuju se odgovornošću prema zajednicama kojima služe i često nastaju kao rezultat rada važnih i popularnih društvenih pokreta, koji nastoje da otvore prostor za sudelovanje građana, bez političkog ili komercijalnog uplitanja. Oni su nezavisni, u vlasništvu su određene zajednice, koja i upravlja njima.

Evropski parlament doneo je 25. septembra 2008. godine Rezoluciju o medijima zajednice u Evropi u kojoj se, između ostalog, navodi da je važna uloga medija zajednice da jačaju kulturnu i jezičku raznolikost, društvenu uključenost i lokalni identitet, identitet specifičnih društvenih grupa, interkulturalni dijalog i toleranciju. U Rezoluciji se posebno naglašava potreba da mediji zajednice moraju da ostanu neprofitni i nezavisni od političkih uticaja i da budu angažovani pre svega u aktivnostima koje se tiču javnog i društvenog interesa, kao i da budu otvoreni za učešće članova određene društvene zajednice. U Rezoluciji se navodi i definicija
medija zajednice pa se kaže da su to: „…mediji koji su neprofitni i u vlasništvu zajednice ili su odgovorni prema društvu kojem žele da služe. Oni su otvoreni za sudelovanje u kreiranju programa i za upravljanje od strane članova zajednice“.

Komitet ministara Saveta Evrope doneo je 11. februara 2009. godine Deklaraciju o ulozi medija zajednice u promociji društvene kohezije i interkulturalnog dijaloga, u kojoj se mediji zajednice prepoznaju kao posebna vrsta medijskog sektora, koja se razlikuje od javnih medijskih
servisa i komercijalnih medija. U Deklaraciji se naglašava i potreba da se usvoje zakoni kojima se reguliše postojanje medija zajednice, kao i da ih finansiraju nacionalni, regionalni i lokalni nivoi vlasti.

Naš portal nastoji da održi i poštuje najviše standarde medijske profesije na način kako to primenjuju neprofitni, građanski i mediji zajednice. To, prevashodno, znači da sebe štitimo od direktnih i posrednih uticaja iz ekonomskih i političkih sfera. 

Prvi portal Bajina Bašta je osnovan daleke 1997. godine pod imenom www.bajinabasta.org a imao je funkciju internet prezentacije tadašnje Nezavisne RTV Bajina Bašta, koja je takođe bila medij civilnog društva (community media) i informisanja građana lokalne zajednice. Tada smo radili u sastavu Radio difuznog preduzeća „Radio televizija Bajina Bašta“ doo. Posle promene imena RTV Bajina Bašta u Radio Primus i Televiziju Prima 2002. godine, naš portal je promenio ime u Prima Portal Bajina Bašta. Latinske reči „primus“ i „prima“ (prvi i prva) preveli smo na naš jezik i tako smo krajem 2018. godine umesto Prima portal Bajina Bašta, postali Prvi portal Bajina Bašta