Impressum

Naziv medija

Prvi portal Bajina Bašta

Prvi Portal Bajina Bašta je upisan u Registar medija Republike Srbije pod brojem IN000178

Osnivač – izdavač

Resurs centar Tara, Bajina Bašta

Za Izdavača

Branko Stevanović, Predsednik Upravnog odbora

Glavni i odgovorni urednik

Biljana Đurđić

Redakcija

Danka Radovanović, Biljana Đurđić, Jelena Stanić, Miroljub Janković, Ivana Matić, Nataša Milićević, Mladen Sarić.

Savet čitalaca

U osnivanju.

Pošaljite predloge za članstvo na priloženu e-adresu.

Adresa Redakcije:

Vuka Karadžića 32, 31250 Bajina Bašta, Srbija

Telefon: +381 31 866 111

E-mail: prviportalbb@gmail.com

OnLine: www.prviportal.net

Mišljenja i stavovi autora tekstova nisu uvek i obavezno mišljenja i stavovi Redakcije Portala.

Vaše priloge, tekstove i fotografije šaljite pismom ili elektronskom poštom. Fotografije i video snimke možete poslati i putem Facebook, WhatsUp i Viber aplikacija.

Prvi Portal Bajina Bašta prihvata nadležnost samoregulatornog tela Savet za štampu a organizaciono i/ili individualno je u članstvu domaćih i međunarodnih novinarskih i medijskih organizacija.

     

Poslovno ime pravnog lica osnivača medija: Resurs centar Tara

Šifra delatnosti: 9499

Matični broj: 28109253

PIB: 108003213

Resurs centar Tara nije u sistemu PDV-a.

Odgovorno lice: Branko Stevanović, Predsednik Upravnog odbora

Adresa: Vuka Karadžića 32, 31250 Bajina Bašta

Telefon: +381 31 866 111

E-mail: prviportalbb@gmail.com