Prvi

Prvi portal Bajina Bašta je medij civilnog društva koji radi na neprofitnoj osnovi kao medij lokalne zajednice (community media) i promoviše koncept građanskog novinarstva.

Mediji civilnog društva globalno se češće nazivaju mediji zajednice (community media). Prema Unesku, mediji zajednice odlikuju se odgovornošću prema zajednicama kojima služe i često nastaju kao rezultat rada važnih i popularnih društvenih pokreta, koji nastoje da otvore prostor za sudelovanje građana, bez političkog ili komercijalnog uplitanja. Oni su nezavisni, u vlasništvu su određene zajednice, koja i upravlja njima.

Evropski parlament doneo je 25. septembra 2008. godine Rezoluciju o medijima zajednice u Evropi u kojoj se, između ostalog, navodi da je važna uloga medija zajednice da jačaju kulturnu i jezičku raznolikost, društvenu uključenost i lokalni identitet, identitet specifičnih društvenih grupa, interkulturalni dijalog i toleranciju. U Rezoluciji se posebno naglašava potreba da mediji zajednice moraju da ostanu neprofitni i nezavisni od političkih uticaja i da budu angažovani pre svega u aktivnostima koje se tiču javnog i društvenog interesa, kao i da budu otvoreni za učešće članova određene društvene zajednice. U Rezoluciji se navodi i definicija
medija zajednice pa se kaže da su to: „…mediji koji su neprofitni i u vlasništvu zajednice ili su odgovorni prema društvu kojem žele da služe. Oni su otvoreni za sudelovanje u kreiranju programa i za upravljanje od strane članova zajednice“.

Komitet ministara Saveta Evrope doneo je 11. februara 2009. godine Deklaraciju o ulozi medija zajednice u promociji društvene kohezije i interkulturalnog dijaloga, u kojoj se mediji zajednice prepoznaju kao posebna vrsta medijskog sektora, koja se razlikuje od javnih medijskih
servisa i komercijalnih medija. U Deklaraciji se naglašava i potreba da se usvoje zakoni kojima se reguliše postojanje medija zajednice, kao i da ih finansiraju nacionalni, regionalni i lokalni nivoi vlasti.

Naš portal nastoji da održi i poštuje najviše standarde medijske profesije na način kako to primenjuju neprofitni, građanski i mediji zajednice. To, prevashodno, znači da sebe štitimo od direktnih i posrednih uticaja iz ekonomskih i političkih sfera. Sredstva za rad stičemo na bazi donacija, projektnog sufinansiranja i prodajom ne-marketinških usluga. Shodno tome Prvi Portal nema komercijalne reklame već objavljuje samo humanitarne, volonterske i društveno korisne oglase, objave i pozive za akcije. Naš rad potpomažu i građani sa malim donacijama koje uplaćuju na naš račun kao pomoć za rad, što ujedno predstavlja i valorizaciju naših dostignuća.

Prvi portal Bajina Bašta je osnovan daleke 1997. godine pod imenom Bajinabasta.org a imao je funkciju internet prezentacije tadašnje Nezavisne RTV Bajina Bašta, koja je takođe bila medij civilnog društva (community media) i informisanja građana lokalne zajednice. Tada smo radili u sastavu Radio difuznog preduzeća „Radio televizija Bajina Bašta“ doo. Posle promene imena RTV Bajina Bašta u Radio Primus i Televiziju Prima 2002. godine, naš portal je promenio ime u Prima Portal Bajina Bašta. Latinske reči „primus“ i „prima“ (prvi i prva) preveli smo na naš jezik i tako smo krajem 2018. godine umesto Prima portal Bajina Bašta, postali Prvi portal Bajina Bašta