Samopomoć

Ideje i iskustva iz objavljenih tekstova su informativnog karaktera. Pre bilo kakve primene posavetujte se sa svojim doktorom ili farmaceutom.